Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Za projekt: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”. Dzięki inwestycji Szpital św. Wojciecha w Gdańsku wzbogacił się o trzykondygnacyjny budynek. W otwartym w maju 2020 r. gmachu funkcjonują m.in. nowoczesny blok operacyjny, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddział urologiczny. Całkowita wartość inwestycji to niemal 109 mln zł, z czego ponad 51 mln to koszt wyposażenia.
Wróć do głosowania