Szpitale Pomorskie za projekt „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.”

Szpitale Pomorskie za projekt „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.”

W ramach projektu stworzono Oddział Hematologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Jest on w pełni izolowany, klimatyzowany, z podwyższoną czystością powietrza, z salami dwu- i jednoosobowymi. Ponadto, w placówce powstał Bank Krwi i Bank Komórek, a wkrótce uruchomiony zostanie trzeci w województwie ośrodek transplantologii szpiku, z którego skorzysta 450 osób rocznie.
Wróć do głosowania