„Kompetencje kluczowe XXI wieku w oparciu o pedagogikę Montessori” - Katolicka Fundacja Oświatowa

„Kompetencje kluczowe XXI wieku w oparciu o pedagogikę Montessori” - Katolicka Fundacja Oświatowa

Katolicka Fundacja Oświatowa, prowadząca Szkołę Podstawową Montessori w Kowalach, pozyskała środki unijne na projekt, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki i sztuki, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Mają legorobotykę i spotkania z książką. Dzieci potrzebujące wsparcia korzystają z zajęć kompensacyjno-wyrównawczych i logopedycznych, a niepełnosprawne – z rehabilitacji.
Wróć do głosowania