„Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną” – Fundacja „Wróć”

„Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną” – Fundacja „Wróć”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych – podopiecznych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Ma na celu zwiększenie efektywności nauczania poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, doskonalenie przez uczniów umiejętności i samodzielności oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do komunikacji alternatywnej.
Wróć do głosowania