Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie

Postępujące starzenie się naszego społeczeństwa jest faktem. Niekorzystnym tendencjom demograficznym ciężko się przeciwstawić, ale można się do nich przygotować, czego wyrazem na Pomorzu jest powstające Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie. To pionierski projekt kompleksowej zintegrowanej opieki nad pacjentem geriatrycznym. Powstaną m.in. ambulatoryjna opieka w poradni wielospecjalistycznej, oddziały dzienne psychogeriatrii i rehabilitacji geriatrycznej i oddział szpitalny na 41 łóżek.
Wróć do głosowania