Gmina Kaliska za projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”

Gmina Kaliska za projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”

Projekt całościowo rozwiązuje problem oczyszczania ścieków na obszarze gminy Kaliska i zarazem największa inwestycja w jej historii. Łącznie, wraz z dofinansowaniem unijnym, wydatki na realizację projektu wyniosły ponad 22 mln zł.
Wróć do głosowania