Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku mieści się w Nowym Porcie przy ul. Floriańskiej 3. Jest pomostem między pomocą społeczną a rynkiem pracy. Integracja społeczno–zawodowa odbywa się poprzez indywidualne programy, w których skład wchodzą m.in. zajęcia z psychologiem, pracownikiem socjalnym, lekcje angielskiego i nauka zawodu (np. krawiec, magazynier, pracownik ochrony).
Wróć do głosowania