Starostwo Powiatowe Powiatu Gdańskiego za projekt „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”

Starostwo Powiatowe Powiatu Gdańskiego za projekt „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”

Przedmiotem projektu jest dostawa 255 sztuk specjalistycznego sprzętu dla 12 jednostek ratownictwa działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowa i unowocześnienie obejmującego swoim zasięgiem 145 tys. osób systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych. Partnerami przedsięwzięcia są następujące gminy: Stegna, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb, Ostaszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański.
Wróć do głosowania