„Praca w grupie” - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

„Praca w grupie” - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

To odpowiedź na potrzeby osób z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, którym ciężko znaleźć i utrzymać zatrudnienie z powodu kryzysu psychicznego lub niepełnosprawności. W ramach aktywizacji uczestnicy są diagnozowani przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Formy wsparcia dobierane są indywidualnie, a obejmują m.in.: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne, psychoterapia, treningi umiejętności psychospołecznych, konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach zawodowych itp.
Wróć do głosowania