Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno za projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno za projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, zwłaszcza długotrwale. Chodzi o wsparcie w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych (głównie spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych lub spółek non-profit), których podstawowym motywem działalności będzie nie maksymalizacja zysku, ale zapewnienie miejsca pracy ich uczestnikom.
Wróć do głosowania