Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  za projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku za projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, której podmioty oprócz celu gospodarczego realizują misję społeczną. Wspierane są placówki tworzące miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. Przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze powiatów bytowskiego, lęborskiego i słupskiego oraz na terenie miasta Słupsk.
Wróć do głosowania