Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław - Gmina Cedry Wielkie

Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław - Gmina Cedry Wielkie

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław.
Wróć do głosowania