IGD Consulting Sp. z o.o. za projekt „Mama w pracy – aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennych opiekunów”

IGD Consulting Sp. z o.o. za projekt „Mama w pracy – aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie instytucji dziennych opiekunów”

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim nie wraca na rynek pracy, ponieważ nie może sobie pozwolić na zapewnienie dziecku opieki. Projekt „Mama w pracy” przewiduje dofinansowanie miejsc u dziennego opiekuna, dzięki czemu opieka nad dziećmi kosztuje wielokrotnie mniej niż w podobnych placówkach działających komercyjnie. W efekcie matki rzadziej korzystają z urlopu wychowawczego, co zapobiega pogłębianiu się problemu bezrobocia i bierności zawodowej kobiet.
Wróć do głosowania