Miasto Słupsk za projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Miasto Słupsk za projekt „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Celem słupskiego projektu jest zwiększenie zatrudniania absolwentów szkół zawodowych. Przewidziano praktyki i staże u pracodawców dla 1050 uczniów takich kierunków jak: ICT i elektronika, transport, logistyka czy motoryzacja. Staże, kursy i szkolenia przewidziano też dla nauczycieli. Projekt zakłada również doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Wróć do głosowania