Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiat Lęborski

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiat Lęborski

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Lęborskiego, gminy Nowa Wieś Lęborska, oraz gminy Łęczyce. Celem jest poprawa efektywności energetycznej tych obiektów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Wróć do głosowania