Gmina Lichnowy za projekt „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”

Gmina Lichnowy za projekt „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”

Projekt objął wszystkie 3 szkoły w gminie. Zrealizowano zajęcia (m.in. matematyczno-przyrodnicze i z języka angielskiego) rozwijające kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ponadto, szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce naukowe, takie jak: mikroskopy, odczynniki i preparaty biologiczne, zestawy do chromatografii oraz różnorodne modele atomów, kompasy czy termometry.
Wróć do głosowania