Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” za projekt „Żłobek Horyzoncik – wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi z gmin Pruszcz Gdański, Gdańsk, Kolbudy powracających na rynek pracy poprzez stworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Przedszkole Niepubliczne „Horyzoncik” za projekt „Żłobek Horyzoncik – wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi z gmin Pruszcz Gdański, Gdańsk, Kolbudy powracających na rynek pracy poprzez stworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Żłobek horyzoncik położony jest w Borkowie. Jest częścią przedszkola znajdującego się w tym samym budynku. Dzięki dofinansowaniu stworzono salę do zabaw, oddzielne pomieszczenie do spania dla najmłodszych oraz szatnię. Pozyskane środki pozwoliły też na dwuletnie obniżenie czesnego.
Wróć do głosowania