Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt skupia się na ochronie trzech gatunków roślin oraz dwóch typów ekosystemów, stanowiących istotny element walorów przyrodniczych województwa. Obejmuje 18 rezerwatów przyrody, w których podjęte zostaną działania zapewniające zachowanie gatunków i ekosystemów oraz pozwalające w zrównoważony sposób wykorzystać rezerwaty do turystyki i edukacji.
Wróć do głosowania