Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych za projekt „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych za projekt „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na duży deficyt kierowców zawodowych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych przekwalifikowaniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy kategorii C, C+E oraz D. Umożliwia też zdobycie uprawnień niezbędnych do założenia własnej firmy transportowej lub spedycyjnej.
Wróć do głosowania