Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia za projekt "Kompetencje na wymiar - integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością"

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia za projekt "Kompetencje na wymiar - integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością"

Efektem projektu jest przygotowanie 50 nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie i przemyślany program warsztatów grupowych, dobranych odpowiednio do ich doświadczenia i preferencji. Przedsięwzięcie ma także przełamywać stereotypy; pokazywać osobom niepełnosprawnym, że mogą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, a pracodawcom uświadamiać, że warto zatrudniać osoby niepełnosprawne, które jeśli dostaną szansę, będą z pełnym zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki.
Wróć do głosowania